• grafika
  • grafika
  • grafika
  • grafika
  • grafika

Prawo karne

  • obrona przed Sądami wszystkich instancji,
  • udział w postępowaniu w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego lub oskarżyciela prywatnego,
  • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, itp.,
  • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżonego lub skazanego w procesach,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.